Välkommen till Linköpings Idrottsförbund

    - Vi arbetar för att vara ett stöd åt föreningarna i Linköpings kommun 

Detta är LIF

Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Linköpings Idrottsförbund har till uppgift:

Nyheter

ÅRSMÖTE

2024-02-14Årsmöte kommer hållas den 27 Mars 18:00, lokal meddelas i samband med kallelse.

VALBEREDNINGSSKRIVELSE 2024

2024-01-03

LIF:s uppgifter är bl.a. att tillsammans med medlemsföreningarna främja och utveckla idrotts- och friskvårdverksamheter inom Linköpings kommun och därvid tillvarata sina medlemsföreningars intressen. Sedan 2019 har stora förändringar skett när det gäller LIF:s roll i förhållande till Linköpings kommun. Nya och öppna sätt att arbeta för LIF är därför nödvändiga.

 

Resultatet av förfrågan till styrelsen och revisorer redovisas i bilaga på Årsmötessidan.

LIF:s styrelse består idag av ordförande och sex övriga ledamöter. LIF har två revisorer och en suppleant.

Valberedningen uppmanar föreningarna att inventera bland sina medlemmar och lämna förslag på kandidater till poster inom LIF. Förslag lämnas senast 15 februari 2024.

 

Mycket välkomna med förslag!

Hans Gunnarsson ordf. i valb.


Här är våra kontaktuppgifter:

Hans Gunnarsson       Dan Elofsson                 Eric Mattsson

013-29 81 94                                                           

0703-405619              010-476 50 62         0735-188140

013.298194@telia.com            

UNGA LEDARE 2024

2023-12-18

Om din förening har tänkt hålla aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren 2024 så har vi goda nyheter! Även detta år kan Linköpings idrottsförbund i samverkan med Linköpings kommun och Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda ett idrottsspår för föreningens Unga Ledare!


Vi kommer att ha en informationsträff den 17 januari för er handledare. Preliminär tid kl 17:30. Plats meddelas senare. 


Anmäl er till följande mejl senast 15 januari: bo.kindgren@linkoping.se


Lite kort om Idrottsspåret:

Ungdomar i din idrottsförening som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan nomineras för att feriearbeta i föreningen. Kommunen är arbetsgivaren. Idrottsspåret har fördelen av att ungdomarna kan jobba tre veckor över hela sommaren utifrån föreningens behov. Det finns 200 platser tillgängliga i Idrottsspåret.

Vilka kan nomineras?

Mer information om nominering av Unga Ledare kommer senare.

SAMVERKANSBIDRAG VT 2024

2023-12-05

För att främja samarbete mellan Linköpings Idrottsförbunds (LIF) medlemsföreningar och idrotter erbjuder LIF nu ett Samverkansbidrag.

Om er förening, tillsammans med en annan av LIFs medlemsföreningar, genomför ett arrangemang eller bedriver verksamhet som integrerar minst två olika idrotter och främjar Idrott hela livet, kan era föreningar ansöka om bidrag. Föreningarna kan då få ekonomisk ersättning för aktivitet som främjar samverkan mellan idrotter och föreningar. Samverkansarrangemanget/verksamheten behöver ske under våren 2024.

Blankett för ansökan som skickas in senast 20/12 hittas här

ÅRETS LEDARE - ETT AV PRISERNA SOM DELAS UT PÅ IDROTTSGALAN

2023-12-05

Sent igår fick vi veta att Linköpings Idrottsgala kommer bli av även i januari 2024. LIF har till uppgift att ta fram kandidater till det ärofyllda priset årets ledare och nu behöver vi er hjälp!


Passa på att nominera kandidater genom att skriva namn och förening som personen verkar i samt en kort motivering. Årets ledare är en ideellt arbetande person i en förening och har tidigare varken fått pris eller varit nominerad.


Vi önskar få in nomineringar senast den 22 december till kansli@linkopingsif.se så passa på innan det är för sent!

SAMVERKANSBIDRAG

2023-06-25

För att främja samarbete mellan Linköpings Idrottsförbunds (LIF) medlemsföreningar och idrotter erbjuder LIF nu ett Samverkansbidrag.

Om er förening, tillsammans med en annan av LIFs medlemsföreningar, genomför ett arrangemang eller bedriver verksamhet som integrerar minst två olika idrotter och främjar Idrott hela livet, kan era föreningar ansöka om bidrag. Föreningarna kan då få ekonomisk ersättning för aktivitet som främjar samverkan mellan idrotter och föreningar. Samverkansarrangemanget/verksamheten behöver ske under hösten 2023.

Blankett för ansökan som skickas in senast 1/9 hittas här

IDROTTENS DAG 2023

2023-05-07

Den 26:e Augusti 12:00-16:00 är det dags för Idrottens dag i Trädgårdsföreningen. 

Idrottens dag här i Linköping har som syfte att uppmärksamma föreningslivets betydelse för barn, ungdomar och vuxenidrott samt att rekrytera medlemmar och ledare till Linköpings många idrottsföreningar. Tanken är att detta ska vara ett årligt återkommande evenemang för alla oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund.

Vi behöver självklart er hjälp med att få detta evenemang till att bli lyckat och hoppas att ni vill bidra med uppvisningar/prova på aktiviteter eller någon annan form av aktivitet denna dag. 

I år kommer det utöver Idrottens dag även bedrivas fler arrangemang i Trädgårdsföreningen för barn upp till 12 år med Kultur och Fritidsförvaltningen som samordnare så vi hoppas på att verkligen kunna fylla parken med aktiviteter för alla :)

Sista anmälan är 31/7 och görs här

DAGS ATT SÖKA STIPENDIE FÖR ÅRETS UNGA LEDARE

2022-10-18

Linköpings Idrottsförbund har under 2022 instiftat ett stipendium om 4000 kr för att lyfta unga ledare mellan 16 och 25 år. Stipendiet ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas som ledare inom sin idrott. 

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 16 och 25 år verksam i en idrottsförening som är ansluten till Linköpings Idrottsförbund.

Ledaren ska:

Så fördelas stipendierna

Kriterierna som bedöms är en god förebild, motiverande, engagerad, och vill utveckla barn och ungdomar. Styrelsen för Linköpings Idrottsförbund utser en tjej och en kille som får priset i samband med förbundets årsmöte den 30 mars.

Sista anmälningsdag

Sista ansökningsdag är 15 januari 2023. Skickas till kansli@linkopingsif.se 

IDROTTENS DAG

2022-08-27

Det blev en mycket lyckad dag för både föreningar och familjer som kom och besökte dagen. Vi har efter dagen kontaktat föreningar och fått återkoppling, alla var mycket nöjda, några har även påtalat att de har fått några medlemmar till föreningen.