Välkommen till Linköpings Idrottsförbund

- Vi arbetar för att vara ett stöd åt föreningarna i Linköpings kommun

Detta är LIF

Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Linköpings Idrottsförbund har till uppgift:

  • att främja och utveckla intresset för idrottsverksamhet inom Linköpings kommun.

  • att handha och främja angelägenheter av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.

  • att företräda idrotten vid uppvaktningar och förhandlingar med kommunala organ inom Linköpings kommun.

  • att vara huvudman för Linköpings mästerskap i olika idrotter.

Nyheter

NATTVANDRING STADSFESTEN/SKOLSTARTEN

2022-07-27

Kommunen har efterfrågat nattvandrare till följande datum

24 aug, 26 aug, 31 aug och 1 sept

Är din förening intresserad av att ställa upp och bidra med trygga vuxna på stan? Ersättning utgår med 1000 kr/person så ett utmärkt tillfälle att dryga ut föreningskassan samtidigt som ni gör en bra samhällsgärning! Vinst för alla :)

Anmäl intresse till bossekindgren@gmail.com så återkommer vi till er när vi fått exakt information om tider och samlingsplats. Är det ett stort antal från samma förening så kommer vi sprida ut uppdraget mellan flera olika föreningar.

IDROTTENS DAG 2022

2022-04-13

Vi kommer även detta år att arrangera Idrottens dag i Trädgårdsföreningen så se redan nu till att boka upp lördagen den 27 augusti och du anmäler din förening här

NATTVANDRING VALBORGSMÄSSOAFTON

2022-04-05

Kommunen har efterfrågat nattvandrare till Valborgsmässoafton. 30/4.

Är din förening intresserad av att ställa upp och bidra med trygga vuxna på stan? Ersättning utgår med 1000 kr/person så ett utmärkt tillfälle att dryga ut föreningskassan samtidigt som ni gör en bra samhällsgärning! Vinst för alla

Anmäl intresse till kansli@linkopingsif.se så återkommer vi till er när vi fått exakt information om tider och samlingsplats.

STIPENDIE TILL UNGA LEDARE

2022-01-26

Linköpings Idrottsförbund har instiftat ett nytt stipendium om 4000 kr för att lyfta unga ledare mellan 16 och 25 år. Stipendiet ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas som ledare inom sin idrott.

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 16 och 25 år verksam i en idrottsförening som är ansluten till Linköpings Idrottsförbund.

Ledaren ska:

  • Företräda föreningen på ett föredömligt sätt och vara en god förebild.

  • Ledaren gör en fantastisk insats för att motivera och utveckla barn och ungdomar inom sin idrott.

  • Ha ett stort engagemang och vilja sprida glädje kring föreningens verksamhet.

  • Ledaren gör sitt uppdrag ideellt (ej anställd eller med ett arvode som överstiger ett halvt prisbasbelopp).

Så fördelas stipendierna

Kriterierna som bedöms är en god förebild, motiverande, engagerad, och vill utveckla barn och ungdomar. Styrelsen för Linköpings Idrottsförbund utser en tjej och en kille som får priset i samband med förbundets årsmöte den 30 mars.

Sista anmälningsdag

Sista ansökningsdag är 1 mars 2022. Skickas till kansli@linkopingsif.se

UNGA LEDARE INFORMATIONSMÖTE 7/2 16:30-17:30

2022-01-20

Linköpings Idrottsförbund i samverkan med Kultur/Fritid och Arbetsmarknadscentrum

har glädjen att erbjuda Er föreningar som planerar verksamhet under sommaren 2022

att nominera föreningens egna ungdomar för feriejobb under max 3 veckor (90 timmar).


Mer info ges måndag den 7 februari 16:30 då vi tänker hålla ett digitalt möte.


Ni som vill delta under denna timme ska skicka Er mail till undertecknad

bossekindgren@gmail.com för att kunna bli inbjuden till träffen.


Jag behöver också ert namn och föreningstillhörighet.


Idrottshälsningar

Bosse Kindgren

Linköpings Idrottsförbund