Styrelse

Ordförande

Björn Wasell

Löjtnantsgatan 22

585 71 LJUNGSBRO

0731-61 37 71

Vice Ordförande

Mikael Larsson

Löjtnantsgatan 5

585 71 LJUNGSBRO

070 236 80 59


Sekreterare

Emmy Karlsson

Rågången 12

586 43 LINKÖPING

0762-12 92 02

Kassör

Åsa Hjärtstrand

Björkliden 164

586 65 LINKÖPING

0706-51 24 67

Ledamot

Kristin Averland

Barnhemsgatan 10

582 30 LINKÖPING

0706-34 65 02

Ledamot

Lars Stephensson

Mjölorpsvägen 41

585 73 LJUNGSBRO

0733-34 60 35

Ledamot

Bo Kindgren

S:t Larsgatan 32 A

582 24 LINKÖPING

0708-16 92 18

Hedersledamot

Elsie Bogren

Bjärstad

585 90 LINKÖPING

013-530 53

Revisor

Marianne Carlsson

Järdalavägen 24 B pl 1001

589 21 Linköping

0702-41 16 72

Revisor

Jessika Ferm

Ekhultsgatan 12 B

587 50 LINKÖPING

070-410 63 91

Revisorssuppleant

Marianne Hogner

Tornhagsvägen 18

582 37 Linköping

Valberedningsordförande

Hans Gunnarsson

013-29 81 94 / 0703-405619

013.298194@telia.com

Ledamot

Mikael Carlsson

0705-606166

mikael.carlsson@tempcongroup.se

Ledamot

Marianne Hogner

0706-505072

marianne.hogner@gmail.com