Välkommen till Linköpings Idrottsförbund

- Vi arbetar för att vara ett stöd åt föreningarna i Linköpings kommun

Detta är LIF

Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Linköpings Idrottsförbund har till uppgift:

  • att främja och utveckla intresset för idrottsverksamhet inom Linköpings kommun.

  • att handha och främja angelägenheter av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.

  • att företräda idrotten vid uppvaktningar och förhandlingar med kommunala organ inom Linköpings kommun.

  • att vara huvudman för Linköpings mästerskap i olika idrotter.

Nyheter

Pontus Härkegård, en av två stipendiater 2022 vid utdelningen under Idrottens dag

DAGS ATT SÖKA STIPENDIE FÖR ÅRETS UNGA LEDARE

2022-10-18

Linköpings Idrottsförbund har under 2022 instiftat ett stipendium om 4000 kr för att lyfta unga ledare mellan 16 och 25 år. Stipendiet ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas som ledare inom sin idrott.

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 16 och 25 år verksam i en idrottsförening som är ansluten till Linköpings Idrottsförbund.

Ledaren ska:

  • Företräda föreningen på ett föredömligt sätt och vara en god förebild.

  • Ledaren gör en fantastisk insats för att motivera och utveckla barn och ungdomar inom sin idrott.

  • Ha ett stort engagemang och vilja sprida glädje kring föreningens verksamhet.

  • Ledaren gör sitt uppdrag ideellt (ej anställd eller med ett arvode som överstiger ett halvt prisbasbelopp).

Så fördelas stipendierna

Kriterierna som bedöms är en god förebild, motiverande, engagerad, och vill utveckla barn och ungdomar. Styrelsen för Linköpings Idrottsförbund utser en tjej och en kille som får priset i samband med förbundets årsmöte den 30 mars.

Sista anmälningsdag

Sista ansökningsdag är 15 januari 2023. Skickas till kansli@linkopingsif.se

IDROTTENS DAG

2022-08-27

Det blev en mycket lyckad dag för både föreningar och familjer som kom och besökte dagen. Vi har efter dagen kontaktat föreningar och fått återkoppling, alla var mycket nöjda, några har även påtalat att de har fått några medlemmar till föreningen.