Välkommen till Linköpings Idrottsförbund

    - Vi arbetar för att vara ett stöd åt föreningarna i Linköpings kommun 

Detta är LIF

Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Linköpings Idrottsförbund har till uppgift:

Nyheter

SAMVERKANSBIDRAG

2023-06-25

För att främja samarbete mellan Linköpings Idrottsförbunds (LIF) medlemsföreningar och idrotter erbjuder LIF nu ett Samverkansbidrag.

Om er förening, tillsammans med en annan av LIFs medlemsföreningar, genomför ett arrangemang eller bedriver verksamhet som integrerar minst två olika idrotter och främjar Idrott hela livet, kan era föreningar ansöka om bidrag. Föreningarna kan då få ekonomisk ersättning för aktivitet som främjar samverkan mellan idrotter och föreningar. Samverkansarrangemanget/verksamheten behöver ske under hösten 2023.

Blankett för ansökan som skickas in senast 1/9 hittas här

IDROTTENS DAG 2023

2023-05-07

Den 26:e Augusti 12:00-16:00 är det dags för Idrottens dag i Trädgårdsföreningen. 

Idrottens dag här i Linköping har som syfte att uppmärksamma föreningslivets betydelse för barn, ungdomar och vuxenidrott samt att rekrytera medlemmar och ledare till Linköpings många idrottsföreningar. Tanken är att detta ska vara ett årligt återkommande evenemang för alla oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund.

Vi behöver självklart er hjälp med att få detta evenemang till att bli lyckat och hoppas att ni vill bidra med uppvisningar/prova på aktiviteter eller någon annan form av aktivitet denna dag. 

I år kommer det utöver Idrottens dag även bedrivas fler arrangemang i Trädgårdsföreningen för barn upp till 12 år med Kultur och Fritidsförvaltningen som samordnare så vi hoppas på att verkligen kunna fylla parken med aktiviteter för alla :)

Sista anmälan är 31/7 och görs här

DAGS ATT SÖKA STIPENDIE FÖR ÅRETS UNGA LEDARE

2022-10-18

Linköpings Idrottsförbund har under 2022 instiftat ett stipendium om 4000 kr för att lyfta unga ledare mellan 16 och 25 år. Stipendiet ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas som ledare inom sin idrott. 

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 16 och 25 år verksam i en idrottsförening som är ansluten till Linköpings Idrottsförbund.

Ledaren ska:

Så fördelas stipendierna

Kriterierna som bedöms är en god förebild, motiverande, engagerad, och vill utveckla barn och ungdomar. Styrelsen för Linköpings Idrottsförbund utser en tjej och en kille som får priset i samband med förbundets årsmöte den 30 mars.

Sista anmälningsdag

Sista ansökningsdag är 15 januari 2023. Skickas till kansli@linkopingsif.se 

IDROTTENS DAG

2022-08-27

Det blev en mycket lyckad dag för både föreningar och familjer som kom och besökte dagen. Vi har efter dagen kontaktat föreningar och fått återkoppling, alla var mycket nöjda, några har även påtalat att de har fått några medlemmar till föreningen.