Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar


Linköping 2019-08-28

I lördags den 24/8 genomfördes Idottens dag, 33 föreningar visade upp sina verksamheter samt, att de som vill fick prova på. Bamseloppet genomfördes med 100 talet barn som sprang coh fick belöning i form av frukt skänkt av ICA Signalen. DAgen besöktes av tusentals Linköpingsbor.

Kommunens hallar är proppfulla med Idrottsverksamhet för höstterminen.

Fotbollsplanerna har full aktivitet.

16/9 kl.18.00 har Kultur o Fritidskontoret kallat till möte för att diskutera tillsammans med Föreningslivet angående fördelningspriciper för träningstider i kommunenslokaler. 2 representatner från varje förening är välkommen till Linköping Arena. Föranmälan är nödvändig, se mail till föreningen.

####

 

På Idrottsrådet har Linköpings Kommun presenterat bla att

*Brokinds Idrottshall kommer att öppna som planerat under våren. Om ni vill boka hallen så gör ni det genom Lokalbokningen. Träningstider from hösten 2018 ska ansökas på sedvanligt vis och LIF fördelar tiderna för säsongen 2018-2019.

*Det nya Idrottspolitiska programmet är ute på remiss fram tom 28/2

*Ett nytt IT system för bokning av lokaler, ansökan ombidrag mm är under upphandling, och ska förhoppningsvis kunna vara i bruk from 1 maj.

*Bidragssystemet är också under revidering, och ska presenteras under våren 2018. Grunden kommer nog bli att det blir bidrag riktat mot bla verksamhet, utveckling.

*Nya Vasahallarna är nu under skarp planering, med såväl innehåll som arkitekttur.

*Nya simhallen diskuteras det fortfarande innehåll och föreningarna känner en stor oro om att det kommer att byggas något som är för litet innan det är färdigt. Förhoppningen är att kommunen ser till att allt som är tänkt från början ska finnas i hallen också kommer att göra det.

*Ny personal, Anette Svensson har slutat och Alicia Sjögren är nu föreningarnas kontakt på Lokalbokningen. 013-207784, This is a mailto link

LIFs arbete i LokalPRIO gruppen har startat 2018, med inventering av behov av inomhushallar och en diskussion om fördelningsprinciper, har vi rätt? Kan vi förändra? LIFs grupp kan ju bara ge förslag till kommunen som sedan fastställer.

LIFs Årsmöte kommer att hållas Måndagen den 9 april i Vidingsjö Motions Café, mer information kommer att komma er till handa här på hemsidan runt den 15 mars. Valberedningen söker ledamöter till styrelsen. Se annan info.

LIFs kansli kommer att vara delvis obemannat 9/2-25/2, ring för säkerhet skull före vid ev. besök 013-144714. Mail till This is a mailto link besvaras efter den 25/2. Vid snabbare kontakt skriv mail till This is a mailto link

 

Sammanfattning från protokollet 2017-09-13

Idrottens dag blev ett lyckat arrangemang med 35 föreningar och 40 idrotter som visade upp sin verksamhet i Trädgårdsföreningen lördagen den 26 augusti.

Sommarverksamheten i olika bodstadsområden, Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp har fungerat bra allt från 20-70 barn o ungdomar har varit på När idrottsplatserna, ca 90 unga ledare har jobbat ute i områden.

Bidragsutredning, är i fullgång, LIF har representanter i en referensgrupp.

Idrottspolitiska programmet, ska vara klart för beslut på nämnd möte i december, LIF är representerade även där i en referensgrupp.

Nytt bokningssystem för kommunens lokaler är på gång, LIF representeras av Ulf och Marianne i referensgruppen.

Multiarena, Kultur och Fritidsnämnden har fått medel för en utredning av eventuell Multiarena och dess placering, beslut kommer att tas i december.

Idrottshall i Brokind är nu på gång.

Sammanfattning från protokoll April - Maj

Arbete med det Idrottspolitiska programmet fortsätter med möten i referensgruppen, för att alla ska känna sig involverad kommer programmet troligtvis att heta”aktiviteter hela livet”.

Planeringen och arbetet med Idrottens dag är i full gång, målet är att minst 30 föreningar deltar, idag är det 20 och 26 olika idrotter som kommer att visa upp sig. Lördagen den 26 augusti i Trädgårdsföreningen.

LIF kommer att skriva ett yttrande angående Trafikplan för innerstaden, då det på de ritningar som visas upp i materialet går vägar över idag befintlig bandybana och fotbollsplaner på Stångebro Sportfält.

Ca 70 ungdomar kommer att jobba under sommaren i projektet unga ledare, de kommer från 15 olika idrottsföreningar. De har utbildats i Plattformen och föreningskunskap av Madde Casta SISU och Bo Kindgren LIF. Dessa ungdomar kommer att jobba i sina föreningars olika sommarprojekt samt även i projektet Prova på i bostadsområden.

Ca 20 nyanlända ungdomar kommer att jobba i sommarprojekt Prova på i bostadsområden under v.26, 31 och 32. utbildare har Karolina Thorsson och Nuri Ashlan varit.

Projektet Prova på i bostadsområden sker under v.26, 31 och 32, 16 idrotter/aktiviteter kommer att fördelas över de de fyra områdena, Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp

LIF har erhållit uppdraget från Linköpings Kommun att utse aktörer som ska bemanna aktivitetsparkerna i Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp under 6 veckor på sommarlovet.

Utdrag från protokollet den 27 mars

LIF har ett samarbete med Stångåstaden vad det gäller informations kanaler.
*Bo och Ulf har varit på konferens och årsmöte i Sveriges Föreningar, Bo blev även vald till kassör i föreningen.
*Projektledare för Idrottens dag 2017 är Emmy Karlsson, hon har varit och informerat föreningar i samband med möte angående kommunens breddmiljon.

Årsmötet:

*22st intresserade var på plats i Vidingsjö när LIF höll sitt 84e årsmöte.
*Jan Skogberg från Kultur och Fritidskontoret valdes till ordförande för mötet.
*Styrelsen består nu av 7 ledamöter jämte ordförande Mikael Carlsson
*Nya stadgar togs
*Efter mötet höll Matti Leijon en föreläsning angående ”sätt Östergötland i rörelse”, gå gärna in på hemsidan (http://xn--sttstergtlandirrelse-bzb21bfh.nu/  så får ni mer info.

Utdrag från Protokoll 18/1 2017 

 • Valberednigen är på gång med att rekrytera ledamöter till styrelsen för 2017, se annan plats här på hemsidan
 • Kommunen har även i år gett LIF det särskilda bidraget, men flaggar för förändring inför 2018
 • Inom en snar framtid kommer LIF att ha representationskläder
 • LIF kommer att vara med i referensgrupp för Kommunens idrottspolitiska program.
 • Fredagen den 20/1 representerar Åsa, Dan, Ulf, Marianne o ev. Mikael LIF på Idrottsrådet.
 • LIF har åter infört AU, Arbetsutskott bestående av Mikael, Bo och Åsa, för att kunna handlägga vissa ärenden lite snabbare.

Styrelsens mötesdatum våren 2017, 15/2, 8/3 ett längre arbetsmöte, 27/3 (före årsmötet), 19/4, 17/5 och ev.14/6 mötes tiden är 18.00

 

Utdrag från Protokoll 8/12 2016

 • Ett 10-tal föreningar har nu fått besök av representanter från styrelsen.
 • LIF styrelse och personal kommer inom kort att synas med profilkläder.
 • LokalPRIO, Bo och Dan har gjort en utredning angående fördelningen av träningstider pojkar o flickor i våra lokaler, kommer att presenteras på idrottsrådet i januari.
 • Fotbollsgruppen, Träningsmatchfördelningen är gjord och inlämnad till Lokalbokningen.
 • Ungaledar projektet kommer med stor sannolikhet att fortsätta sommaren 2017.
 • De föreningar som meddelat intresse av tävlingen i Kaunas sommaren 2017, har rapporterats till Kommunen som är huvudman för eventuellt deltagande. 

 

Utdrag från Protokoll 16/11 2016 

 • 6 föreningar har betalat medlemsavgiften efter påminnelse, 5 får ytterligare påminnelse
 • Föreningsbesöken är nu igång, några har genomförts och fler blir det innan julupphållet.
 • LokalPRIO, många matchtider i mars är idag uppbokade i våra hallar pga tänkta slutspel, när lottningar mm är klart kommer det att lossa, så håll utkik i kommunens bokningssystem.
 • Kommer att vara representerad på Topp 100 galan
 • Diskuterades att skapa mötesplatser för föreningar med egna anläggningar och eller anställd personal.

Utdrag från Protokoll 19/10 2016 

 • Föreningsbesök, kommer att genomföras av styrelseledamöterna under hösten och fram till mars 2017.
 • LokalPRIO, Brokind kommer att få en 20x40 hall som kommer att vara klar hösten 2017, möjligheten till att bygga stor hall är att Brokinds IF har arbetat och fått ihop pengar från olika instanser, bokning av hallen kommer att skötas av Lokalbokningen.
 • Fotbollsgruppen, har skickat ut brev angående ansökan om matchtider för konstgräsplaner januari -15 april, sista datum för ansökan är 1/12 2016. Ansökan ska gå till LIF.
 • Bo Kindgren har representerat LIF på möte med Svenska Föreningar i Umeå. LIFs förhoppning är att vi ska kunna ge medlemsföreningarna en föreläsning av Lennart Bondesson, Örebro.
 • Idrotts Galan arrangerad av Topp 100 är fredagen den 25/11. LIF har nominerat kandidaterna till ledar stipendiet.
 • BK Videparken har fått interimistiskt medlemskap i LIF fram till årsmötet 2017.
 • Årsmötet är beslutat att avhållar måndagen den 27 mars 2017.

Utdrag från Protokoll 19/9 2016 

Tyvärr har vår styrelse ledamot Charlotte Lundgren avsagt sig alla sina uppdrag.

Idrottensdag, vi tackar alla inblandade för en jättefin dag, och konstaterar att det inte lätt att konkurera med Flygdagarna på Malmen.

Ca 100st ungdomar har varit med i projektet unga ledare och ensamkommande unga ledare under sommarmånaderna.

Styrelsen kommer att besöka 20st föreningar fram tom 1 mars 2017, en möjlighet för föreningarna att tala om för LIF hur de vill ha kommunikationen med LIF och berätta om föreningens vardag.

Fredagen den 9 september träffade delar av styrelsen politiker och tjänstemän i IdrottsRådet.
Bla presenterade Kommunkansliet sin plan med att bygga 10 nya fullmåttshallar.

LIFs arbetsgrupper arbetar på och den som har mest jobb just nu är fotbollsgruppen där fördelning av träningstider för perioden v.45 – 15 på konstgräs och fotbollshallen sker.

Flera av kommunens idrottsföreningar deltog i Regnbågsparaden den 1 oktober.

Styrelsen


INFO från Styrelsemöte den 8 juni 2016

Närvarande:     Mikael Carlsson               Anmält förhinder:      Charlotte Lundgren
                         Bo Kindgren                                                Martina Nylander
                         Åsa Hjärtstrand
                         Therese Svedberg
                         Dan Elofsson
                         Ulf Bolve
                         Christer Kindvall

Adjungerad:        Marianne Hogner

Idrottens dag

Ca 20st föreningar är anmälda, nytt möte med föreningarn den 20/6 kl.18.00 på Fontänen.. Förhoppningsvis kommer det att finnas en scen för uppträdande och tal. Viktigt att få till att det är gratis bussar även specialbussar från ytterområdena så att barn och ungdomar lätt kan ta sig till Idrottens dag. Det kommer att finnas ensamkommande ledare att förfoga över.

Unga ledare

Över 60 ungaledare har fått feriejobb ute i föreningarna under sommarlovet.

Ca 30 nyanlända ledare finns, som behöver praktikplatser i föreningarna, vid intresse kontakt Bo Kindgren, This is a mailto link

Arbetsgrupper

Isgruppen
Under hösten är det mycket aktiviteter i Ishallarna på Stångebro. Isgruppen ser inte möjligheterna till att lägga in mer arrangemang i september, då det skulle störa uppladdningen inför seriepremiärer för LHC  Dam- och Herrlag, A-och B Juniorer samt konståknings Elitåkare.

Simgruppen
Vi gratulerar Linköpings Simidrottsförening, herrarnas SM seger i Vattenpolo

LokalPRIO
Sporthallsgruppen lägger nu schema för Sporthallens alla matcher, trång är det, men med pusslande så brukar det till slut bli bra

Fotbollsgruppen
BK Tinnis startar projekt för flickor i Berga, Fotbollen har stött på problem med att bara ha nyanlända i lag, då det är svårt att förstå regelverket.
LFC-säljer sin konstgräsplan till kommunen.

Eventrgroup
Har många arrangemang på gång.

Utveckling
Projektet ”Samsyn”, har haft ett första möte.

IdrottsRådet
Möte med endast KoF kansliets personal den 20/6.

Övrigt
Valberedningen  kommer att besöka styrelsens möte i september

Kommunikation
LIF kommer att jobba fram en plan på hur LIFs kommunikation med olika berörda kommer att se ut i framtiden, samtidigt ses också hemsidan över

Den 19/8 kommer LIF att ha ett arbetsmöte

Uppdaterad: 08 FEB 2018 14:15 Skribent: Ulf Bolve

Linköping Kommun

Postadress:
Linköpings Idrottsförbund
Drottninggatan 40
582 27 Linköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kansli@linkopingsif....

Se all info